คนร้ายเหิมหนักฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน พังจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ตู้ปันสุขใน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้ใหญ่บ้านเข้าแจ้งความแล้ว