"หยาดทิพย์ ราชปาล" จุดอุณภูมิร้อนท่ามกลางหิมะ โพสต์ภาพห่มผ้าท้าอากาศหนาว แซ่บกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆ