Selaras dengan rancangan Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat untuk meminda dan meningkatkan denda pelanggaran.