สองผัวเมียชาวยโสธร น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำแปลงนาข้าวอินทรีย์”พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9”อย่างสวยงาม