בני הזוג נפרדו זמן קצר אחרי נישואיהם ואף התגרשו בטקס אזרחי ודתי, אלא שהרבנות לא הכירה בגט - והבעל סירב לגרשה על פי ההלכה. 15 שנים אחרי קבע בית הדין של הרב פרופ' דניאל שפרבר כי האישה לא הייתה נשואה מעולם, משום שלא היו ביניהם יחסי אישות