TTO - Sau khi Bắc Kinh công bố kế hoạch chính sách kinh tế 2020, ngày 23-5, Bloomberg đăng tải bài bình luận của chuyên gia trong mảng hàng hóa, doanh nghiệp công nghiệp và tiêu dùng, ông David Fickling, về tính thực tiễn của kế hoạch này.