خبرگزاری فارس: وزارت خارجه آمریکا به صورت ناگهانی دو نشست توضیحی محرمانه با اعضای کنگره را که قرار بوده در آنها توضیحاتی درباره وضعیت امنیت سفارتخانه های آمریکا و تنش ها با ایران ارائه شود، لغو کرده است. ...