Sa kapin sa gatos ka kandidato nga bakuna batok sa COVID-19, ug sa walo ka kandidato nga bakuna nga nilampos sa pagpanalipod sa mga hayop gikan sa kagaw ug karon gidapat na sa gatosan ka tawo, dunay tulo nga giisip nga maoy labing dako og kahigayonan nga makabadlong sa sakit: