เจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปยอดผู้แจ้งเบาะแสการแข่งรถในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา พบทั้งสิ้น 986 ราย ได้มอบรางวัลนำจับผู้ให้เบาะแสแล้ว 3 เคส