"ฝรั่งเศส" ยื่นคำร้องขอตรวจสอบการสั่งยาไฮดร็อกซีคลอโรควิน เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 หลังผลวิจัยพบว่ายาดังกล่าวเป็นตัวเพิ่มอัตราการเสียชีวิต