Η ΜΚΟ με έδρα το Λονδίνο δεν διευκρίνισε τον αριθμό των θυμάτων.