در مطلب زیر به عادت هایی خواهیم پرداخت که به کاهش وزن در خواب کمک می کنند.