สพฐ.ขอโอนงบฯและการบำรุงรักษายูนิเน็ต จากสกอ.มาดูแลเอง ตั้งเป้าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง 1 กิ๊กกะไบต์ใช้