สลดชาวบ้านซด “แอลกอฮอล์บริสุทธิ์” เหตุสลดที่เป็นอุทาหรณ์จากความพยามป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19่ ในตุรกี ซึ่งมียอดผู้ป่วยสะสม 3,629 คน เสียชีวิตแล้ว 75 คน