ในช่วงเกิดโรคระบาด ซึ่งผู้คนพากันกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อ …