KEMENTERIAN Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Sabah memperuntukkan dana sebanyak RM2 juta untuk melaksanakan Program Bekalan Air Luar Bandar Alternatif (BALBA) tahun ini.