เมื่อวันที่ 15 ม.ค. เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ภาพและข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่