มะเขือเทศสีดาที่นิยมปลูกโดยทั่วไป แม้จะให้ผลผลิตดีตลอดปี ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ แต่ยังมีข้อจำกัด ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมของบริษัทต่างๆ มีกระบวนการซับซ้อนในการปรับปรุงพันธุ์