Προειδοποίησε ότι οι οικονομικές συνέπειες κορωνοϊού θα είναι βαρύτερες από εκείνες της κρίσης του 2008 #CNNgrNews