การลงทะเบียนรับเงินจากมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 คนละ 5,000 บาท (3 เดือน) จำนวน 15,000 บาท จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.นี้