นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา