Runt om på landets 49 förlossningskliniker är det stopp för partnern eller annan anhörig om hen har några som helst symtom som kan tyda på covid-19.