Hinangaan ang isang tatay sa La Paz, Makati City nang patuluyin at pakainin niya ng hapunan ang apat na checkpoint