>> Xem đáp án

Nguồn Bright Side

Giải được bài toán này, IQ của bạn thuộc nhóm 'thiên tài'

Ai là 'bà trùm' nhóm bắt cóc?