آبادان – 28 مصدوم تصادف دو روز پیش زائران اربعین حسینی در عراق از آبادان به شیراز منتقل شدند.