ฮ่องกงยังไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์ที่เปราะบางซึ่งถูกคุกคามจากต่างชาติ จึงไม่จำเป็นจะต้องมีทหารคุ้มกันมากนัก