กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่เตรียมเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเชิญชวนประชาชนให้ใช้กระทงวัสดุจากธรรมชาติ