رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد که تحریم های آمریکا علیه حزب الله تنها بر عزم و اراده ما خواهد افزود.