แม้ว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เร่งมาตรการคุมเข้ม …