หลังจากผ่านช่วงกักตัวไปเป็นเรียบร้อยแล้ว ล่าสุด “ […]