Det har blitt meg fortalt at det er hos sine egne en skal ha det, og som trofast Høyre-velger i løpet av mitt 40-årige, syndige liv har dagen kommet. Dagen da jeg ikke lenger vil gi min stemme til Høyre.