กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ หรือยุโรปเหนือ ประกอบด้วย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เป็นกลุ่มประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงสุดอีกแห่งหนึ่ง