استاندار خراسان شمالی با لزوم تعیین پروژه های سرمایه گذاری موسسه ملل در استان گفت: خراسان شمالی بهترین پتانسیل را در حوزه های کشت و صنعت، فرآوری محصولات کشاورزی و دام سبک دارد که امیدواریم نگاه به این حوزه ها جهت سرمایه گذاری بیشتر باشد.