สั่งให้ สคบ.ประสานกับกรมการค้าภายใน และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยกันตรวจสอบและช่วยเหลือผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกให้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆที่อวดอ้างสรรพคุณ