اندونزی در تلاش است تا طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، پایتخت خود را از "جاکارتا"ی پرترافیک به جزیره "بورنئو" منتقل کند اما قطعا تنها کشوری نیست که قصد جابه جایی پایتخت خود را دارد.